De belijdenis van ons geloof in God

Mattheüs 7 vers 7: “Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.”

Een stukje geschiedenis van de Power of Prayer Church

Beseffende dat tegenwoordig veel mensen het Woord van God hebben vergeten of er geen aandacht aan besteden..

Beseffende dat we als Christenen een verantwoordelijkheid hebben in het uitbreiden van het Koninkrijk van God of aarde..

Geïnspireerd door het schrift-gedeelte in Nehemia 1 vers 9 waar staat “Maar als u zich tot Mij bekeert en u zich aan Mijn geboden houdt en deze doet, al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal Ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die Ik gekozen heb om daar Mijn Naam te doen wonen.”

Wij, de oprichters van de Power of Prayer Church (PPC), kregen de opdracht en visie om een kerk te stichten met als doel het herstellen van het Koninkrijk van God onder zijn volk.

De visie om een kerk op te richten werd voor het eerst in de praktijk gebracht in 2003 door het starten van een gebedsgroep in het asielzoekerscentrum in Gilze Rijen (Nederland) waar we destijds woonden. In 2004 kreeg het verder vorm en registreerden we ons officieel als kerk (onder de naam PPM Power of Prayer Ministries) in Culemborg, waar we in het begin als leden één keer per maand bij elkaar kwamen. Tegelijkertijd begonnen we met vele gebedsgroepen door het land heen, in die plaatsen waar leden van onze kerk woonachtig waren.

In 2008 begonnen we met gezamenlijke wekelijkse samenkomsten in Gorinchem onder de naam van Power of Prayer Church en onder de vlag van Power of Prayer Ministries.

De visie van Power of Prayer Ministries gaat verder dan alleen de kerk in Gorinchem er is nl. ook visie om in het algemeen meer kerken in Nederland en Europa te vestigen maar ook kerken te stichten in de “Great Lakes Region of Africa”. Recentelijk zijn we een kerk gestart in Rwanda.