[:nl]Organisatie / bestuurders
Aantal bestuursleden: 4
Is er een directie/ dagelijks bestuur: Nee
Is er een persoon in dienst?: Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht? Nee

Naam Titel / functie Beloning
E. Nkurunziza: Voorzitter Onkostenvergoeding
E. Batungwanayo: Penningmeester Geen
A. Kwizera: Secretares Geen
J. Kinyoni: Besturder Geen

Naam:                                       Power of Prayer Church
Fiscal nr:                                  8208.35.237
Beloningsbeleid                      Geen
Postadres:                                3317 LM Dordrecht, Ruys De Bereenbroeckweg 249
Bezoekadres:                           Stalkarsen 19, Gorinchem
Telefoonnummer:                  078 635 625 4
E-mail:                                     Steveny6@hotmail.com
Voorzitter:                               Pastor Eduard Nkurunziza
Secretaris:                               Amal Kwizera
Penningmeester:                   Etienne Batungwanayo
Rekeningnummer:                NL95INGB006613031 t.n.v. PPC

PPC :NL95INGB006613031

 

PPC OVERZICHT VAN INKOMSTEN UITGAVEN 2022 (in euros)

Saldo op 01-01-2022:                           9130.48

Saldo  op 31-12-2022:                          6917.49

  1. Inkomsten

Tienden                                                17806.62

Gifts                                                         2324

Contributie constructie                         500

Collecte en divers                                 6539.09

TOTAAL INKOMSTEN 2022               27169.71

  1. Uitgaven

Spaar                                                       1200

Transportkosten  + ov                          4468

Gebouw                                                  13445.60

Instruments (Muziek+ Livestreaming) 1035.10

PPC Missie                                          2760.29

Feest                                                   1110.57

Divers                                                     5363.10

TOTAAL UITGAVEN 2022:                 29382.70

BALANS

Begin saldo 2022 + Totale inkomsten 2022 = 9130.48 + 27169.71 = 36300.19

Eind saldo 2022 + Totale uitgaven 2022 = 6917.49 + 29382.70 = 36300.19

Saldo spaar rekening eind 2022    4800.21

 

PPC OVERZICHT VAN INKOMSTEN UITGAVEN 2021 (in euros)

Saldo op 01-01-2021:                           4850.90

Saldo  op 31-12-2021:                          9130.48

1. Inkomsten

Offer en tienden                                    25502.34

Gifts                                                         910

Contributie Muziek                               440

Social Contributie                                  880

Divers                                                       436.51

TOTAAL INKOMSTEN 2021      28168.85

2. Uitgaven

Spaar                                                       1200

Transport cost  + ov                             3068.1

Gebouw                                                  8497.35

sociaale                                                   460

Covid Help                                             265

Instruiments(Muziek+ Livestreaming) 9846.23

Divers                                                     817.59

TOTAAL UITGAVEN 2021:        23889.27

BALANS

Begin saldo 2021 + Totale inkomsten 2021 = 4850.90+28168.85 = 33019.75

Eind saldo 2021 + Totale uitgaven 2021 = 9130.48+ 23889.27= 33019.75

Soldo spaar rekening eind 2021    3600.21

 

PPC OVERZICHT VAN INKOMSTEN UITGAVEN 2020 (in euros)

Saldo op 01-01-2020:                           356.23

Saldo  op 31-12-2020:                          4850.9

1. Inkomsten

Offer en tienden                                    19606.54

Divers (retour OV)                                1338.71

Covid Help                                              130

Instruments                                            2950

Spaar                                                        1200

TOTAAL INKOMSTEN 2020      25225.25

2. Uitgaven

Spaar                                                       1200

Transport cost                                       1200

Gebouw                                                  5630.33

Ov                                                            4462.54

Covid Help                                             265

Instruiments                                          5370.69

Divers                                                      2602.57

TOTAAL UITGAVEN 2020:        20731.13

BALANS  

Begin saldo 2020 + Totale inkomsten 2020 = 356,23+25225,8 = 25582.03

Eind saldo 2020 + Totale uitgaven 2020 = 4850.9+ 20731.13= 2558.03

 

PPC OVERZICHT VAN INKOMSTEN UITGAVEN 2019 (in euros)

Saldo op 01-01-2019:                             1510.21

Saldo op 31-12-2019:                              356.23

1. Inkomsten

Collecten:                                                  4632.35

Diversen:                                                   2106.66

Gift:                                                            4000

Tienden:                                                    12620.65

TOTAAL INKOMSTEN 2019        23359.66

2. Uitgaven

Kerkgebouwen:                                      13993.77

OV:                                                            4120.86

Muziek:                                                    1236.36

Spaar:                                                      1800

Pastoraal en diaconie:                          1300

Diversen (feest, rek. kosten,

doop, sociaal, enz…..):                        2062.65

TOTAAL UITGAVEN 2019:        24513.64       

BALANS  

Begin saldo 2019 + Totale inkomsten 2019 = 1510,21 + 23359,66 = 24869,87

Eind saldo 2019 + Totale uitgaven 2019 = 356,23 + 24513,64 = 24869,87

 

PPC OVERZICHT VAN INKOMSTEN UITGAVEN 2018 (in euros)

Begin Saldo 2017                                               774,84

Eind Saldo  2017                                                 1510,21

Collecte & Tienden                                             11729,64

Tienden                                                                 10621,5

Giften                                                                     450

Divers                                                                     795

Totaal inkomsten 2018                                       23 596,14 euros

 

II. UITGAVEN

Kerkgebouw                                                         12 545

Diakonie                                                                728,44

Ov                                                                           2 703

Ondersteuning (Bonfire)                                   800

Conferentie                                                          2 163

Vervoer                                                                 705

Missie                                                                   709,13

Spaar                                                                    900

Divers(wel, bank)                                              2171,33

Totaal Uitgaven                                                22 715,77  euros

 

PPC OVERZICHT VAN INKOMSTEN UITGAVEN 2017 (in euros)

Begin Saldo 2017                                               330,55

Eind Saldo  2017                                                 774,84

Spaar Rekening                                                   400

 

Collecte & Tienden                                             16794,1

Giften                                                                    2120

Overige                                                                 2855

Totaal inkomsten 2017                                     21769,1

 

II. UITGAVEN

Kerkgebouw                                                 13778.5

Pastoraal & Diakonie                                         2800

Ov                                                                           2210

Divers(website, rekening…..                             1081,27

Overige, spaar                                                       1600

Totaal Uitgaven                                                   21469,3

 

PPC OVERZICHT VAN INKOMSTEN UITGAVEN 2016

I. INKOMSTEN(IN EURO’S)

BEGIN SALDO 2016=                                     1136,92

EIND SALDO 2016=                                        330,55

GIFTEN=                                                            770

OVERIGE(Collecte & Tiende)=                      1 2 460,91

TOTAAL=                                                            13 230,91

II. UITGAVEN (IN EURO’S)

Pastoral & Diakonie=                                        640

Kerkgebouw=                                                      11,850

DOP=                                                                     125,01

OVERIGE(Bank Kosten,Web,Ov)=                1 422,27

TOTAAL=                                                             14 037,28

 

Overzicht van inkomsten en uitgaven PPC 2015
Inkomsten
Begin Saldo:                                                     -22.35
Eind Saldo:                                                       1.136,92
Giften:                                                                1.500
Overige inkomsten(Collecte en Tiende):    3.778,8
Totaal:                                                                5.278,8
Uitgaven
Pastoral en diakonie:                                      450
Kerk gebouw:                                                   1850
Instruiment en Studio:                                  588

Overige kosten(ov):                                        1231.53
Totaal:                                                               4119,53
Balans -22.35+5278.8-4119.53= 1136.92 (Einde saldo 2015)

 

 

 

 [:en]Organisatie / bestuurders
Aantal bestuursleden: 4
Is er een directie/ dagelijks bestuur: Nee
Is er een persoon in dienst?: Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht? Nee

Naam Titel / functie Beloning
E. Nkurunziza: Voorzitter Onkostenvergoeding
E. Batungwanayo: Penningmeester Geen
A. Kwizera: Secretares Geen
J. Kinyoni: Besturder Geen

Naam:                                       Power of Prayer Church
Fiscal nr:                                  8208.35.237
Beloningsbeleid                      Geen
Postadres:                                3317 LM Dordrecht, Ruys De Bereenbroeckweg 249
Bezoekadres:                           Stalkarsen 19, Gorinchem
Telefoonnummer:                  078 635 625 4
E-mail:                                     Steveny6@hotmail.com
Voorzitter:                               Pastor Eduard Nkurunziza
Secretaris:                               Amal Kwizera
Penningmeester:                   Etienne Batungwanayo
Rekeningnummer:                NL95INGB006613031 t.n.v. PPC

PPC :NL95INGB006613031

 

PPC OVERZICHT VAN INKOMSTEN UITGAVEN 2022 (in euros)

Saldo op 01-01-2022:                           9130.48

Saldo  op 31-12-2022:                          6917.49

  1. Inkomsten

Tienden                                                17806.62

Gifts                                                         2324

Contributie constructie                         500

Collecte en divers                                 6539.09

TOTAAL INKOMSTEN 2022               27169.71

  1. Uitgaven

Spaar                                                       1200

Transportkosten  + ov                          4468

Gebouw                                                  13445.60

Instruments (Muziek+ Livestreaming) 1035.10

PPC Missie                                          2760.29

Feest                                                   1110.57

Divers                                                     5363.10

TOTAAL UITGAVEN 2022:                 29382.70

BALANS

Begin saldo 2022 + Totale inkomsten 2022 = 9130.48 + 27169.71 = 36300.19

Eind saldo 2022 + Totale uitgaven 2022 = 6917.49 + 29382.70 = 36300.19

Saldo spaar rekening eind 2022    4800.21

 

PPC OVERVIEW OF INCOME  2021 (in euros)

Balance on 01-01-2021:                           4850.90

Balance  on 12/31/2021:                          9130.48

1. Income

Offerings and tithes                                    25502.34

Gifts                                                         910

Contribution Music                               440

Social Contribution                                  880

Others                                                       436.51

TOTAL REVENUE 2021      28168.85

2. Expenses

Save                                                       1200

Transport cost  + transport cost                          3068.1

Building                                                  8497.35

social                                                   460

Covid Help                                             265

Instruments(Music+Livestreaming) 9846.23

Others                                                 817.59

TOTAL  2021:        23889.27

BALANCE

Beginning balance 2021 + Total income 2021 = 4850.90+28168.85 = 33019.75

End balance 2021 + Total expenditure 2021 = 9130.48+ 23889.27= 33019.75

Soldo savings account at the end of 2021  3600.21

 

PPC OVERVIEW OF INCOME 2020 (in euros)

Balance on 01-01-2020:                           356.23

Balance  on 31-12-2020:                          4850.9

1. Income

Offerings and tithes                                    19606.54

Others (public transport(OV))                                1338.71

Covid Help                                              130

Instruments                                            2950

Savings                                                        1200

TOTAL INCOME 2020      25225.25

2. Expenses

Save                                                       1200

Transport cost                                       1200

Building                                                  5630.33

Ov                                                            4462.54

Covid Help                                             265

Instruments                                          5370.69

Others                                                    2602.57

TOTAL  2020:        20731.13

BALANCE

Beginning balance 2020 + Total income 2020 = 356.23+25225.8 = 25582.03

Final balance 2020 + Total expenses 2020 = 4850.9+ 20731.13= 2558.03

 

PPC OVERZICHT VAN INKOMSTEN UITGAVEN 2019 (in euros)

Saldo op 01-01-2019:                             1510.21

Saldo op 31-12-2019:                              356.23

1. Inkomsten

Collecten:                                                  4632.35

Diversen:                                                   2106.66

Gift:                                                            4000

Tienden:                                                    12620.65

TOTAAL INKOMSTEN 2019        23359.66

2. Uitgaven

Kerkgebouwen:                                      13993.77

OV:                                                            4120.86

Muziek:                                                    1236.36

Spaar:                                                      1800

Pastoraal en diaconie:                          1300

Diversen (feest, rek. kosten,

doop, sociaal, enz…..):                        2062.65

TOTAAL UITGAVEN 2019:        24513.64       

BALANS  

Begin saldo 2019 + Totale inkomsten 2019 = 1510,21 + 23359,66 = 24869,87

Eind saldo 2019 + Totale uitgaven 2019 = 356,23 + 24513,64 = 24869,87

 

PPC OVERZICHT VAN INKOMSTEN UITGAVEN 2018 (in euros)

Begin Saldo 2017                                               774,84

Eind Saldo  2017                                                 1510,21

Collecte & Tienden                                             11729,64

Tienden                                                                 10621,5

Giften                                                                     450

Divers                                                                     795

Totaal inkomsten 2018                                       23 596,14 euros

 

II. UITGAVEN

Kerkgebouw                                                         12 545

Diakonie                                                                728,44

Ov                                                                           2 703

Ondersteuning (Bonfire)                                   800

Conferentie                                                          2 163

Vervoer                                                                 705

Missie                                                                   709,13

Spaar                                                                    900

Divers(wel, bank)                                              2171,33

Totaal Uitgaven                                                22 715,77  euros

 

PPC OVERZICHT VAN INKOMSTEN UITGAVEN 2017 (in euros)

Begin Saldo 2017                                               330,55

Eind Saldo  2017                                                 774,84

Spaar Rekening                                                   400

 

Collecte & Tienden                                             16794,1

Giften                                                                    2120

Overige                                                                 2855

Totaal inkomsten 2017                                     21769,1

 

II. UITGAVEN

Kerkgebouw                                                 13778.5

Pastoraal & Diakonie                                         2800

Ov                                                                           2210

Divers(website, rekening…..                             1081,27

Overige, spaar                                                       1600

Totaal Uitgaven                                                   21469,3

 

PPC OVERZICHT VAN INKOMSTEN UITGAVEN 2016 (in euros)

I. INKOMSTEN(IN EURO’S)

BEGIN SALDO 2016=                                     1136,92

EIND SALDO 2016=                                        330,55

GIFTEN=                                                            770

OVERIGE(Collecte & Tiende)=                      1 2 460,91

TOTAAL=                                                            13 230,91

II. UITGAVEN (IN EURO’S)

Pastoral & Diakonie=                                        640

Kerkgebouw=                                                      11,850

DOP=                                                                     125,01

OVERIGE(Bank Kosten,Web,Ov)=                1 422,27

TOTAAL=                                                             14 037,28

 

Overzicht van inkomsten en uitgaven PPC 2015 (in euros)
Inkomsten
Begin Saldo:                                                     -22.35
Eind Saldo:                                                       1.136,92
Giften:                                                                1.500
Overige inkomsten(Collecte en Tiende):    3.778,8
Totaal:                                                                5.278,8
Uitgaven
Pastoral en diakonie:                                      450
Kerk gebouw:                                                   1850
Instruiment en Studio:                                  588

Overige kosten(ov):                                        1231.53
Totaal:                                                               4119,53
Balans -22.35+5278.8-4119.53= 1136.92 (Einde saldo 2015)

 

 

 

 [:fr]Organisatie / bestuurders
Aantal bestuursleden: 4
Is er een directie/ dagelijks bestuur: Nee
Is er een persoon in dienst?: Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht? Nee

Naam Titel / functie Beloning
E. Nkurunziza: Voorzitter Onkostenvergoeding
E. Batungwanayo: Penningmeester Geen
A. Kwizera: Secretares Geen
J. Kinyoni: Besturder Geen

Naam:                                       Power of Prayer Church
Fiscal nr:                                  8208.35.237
Beloningsbeleid                      Geen
Postadres:                                3317 LM Dordrecht, Ruys De Bereenbroeckweg 249
Bezoekadres:                           Stalkarsen 19, Gorinchem
Telefoonnummer:                  078 635 625 4
E-mail:                                     Steveny6@hotmail.com
Voorzitter:                               Pastor Eduard Nkurunziza
Secretaris:                               Amal Kwizera
Penningmeester:                   Etienne Batungwanayo
Rekeningnummer:                NL95INGB006613031 t.n.v. PPC

PPC :NL95INGB006613031

 

PPC OVERZICHT VAN INKOMSTEN UITGAVEN 2022 (in euros)

Saldo op 01-01-2022:                           9130.48

Saldo  op 31-12-2022:                          6917.49

  1. Inkomsten

Tienden                                                17806.62

Gifts                                                         2324

Contributie constructie                         500

Collecte en divers                                 6539.09

TOTAAL INKOMSTEN 2022               27169.71

  1. Uitgaven

Spaar                                                       1200

Transportkosten  + ov                          4468

Gebouw                                                  13445.60

Instruments (Muziek+ Livestreaming) 1035.10

PPC Missie                                          2760.29

Feest                                                   1110.57

Divers                                                     5363.10

TOTAAL UITGAVEN 2022:                 29382.70

BALANS

Begin saldo 2022 + Totale inkomsten 2022 = 9130.48 + 27169.71 = 36300.19

Eind saldo 2022 + Totale uitgaven 2022 = 6917.49 + 29382.70 = 36300.19

Saldo spaar rekening eind 2022    4800.21

 

PPC OVERVIEW OF INCOME  2021 (in euros)

Balance on 01-01-2021:                           4850.90

Balance  on 12/31/2021:                          9130.48

1. Income

Offerings and tithes                                    25502.34

Gifts                                                         910

Contribution Music                               440

Social Contribution                                  880

Others                                                       436.51

TOTAL REVENUE 2021      28168.85

2. Expenses

Save                                                       1200

Transport cost  + transport cost                          3068.1

Building                                                  8497.35

social                                                   460

Covid Help                                             265

Instruments(Music+Livestreaming) 9846.23

Others                                                 817.59

TOTAL  2021:        23889.27

BALANCE

Beginning balance 2021 + Total income 2021 = 4850.90+28168.85 = 33019.75

End balance 2021 + Total expenditure 2021 = 9130.48+ 23889.27= 33019.75

Soldo savings account at the end of 2021  3600.21

 

PPC OVERVIEW OF INCOME 2020 (in euros)

Balance on 01-01-2020:                           356.23

Balance  on 31-12-2020:                          4850.9

1. Income

Offerings and tithes                                    19606.54

Others (public transport(OV))                                1338.71

Covid Help                                              130

Instruments                                            2950

Savings                                                        1200

TOTAL INCOME 2020      25225.25

2. Expenses

Save                                                       1200

Transport cost                                       1200

Building                                                  5630.33

Ov                                                            4462.54

Covid Help                                             265

Instruments                                          5370.69

Others                                                    2602.57

TOTAL  2020:        20731.13

BALANCE

Beginning balance 2020 + Total income 2020 = 356.23+25225.8 = 25582.03

Final balance 2020 + Total expenses 2020 = 4850.9+ 20731.13= 2558.03

 

PPC OVERZICHT VAN INKOMSTEN UITGAVEN 2019 (in euros)

Saldo op 01-01-2019:                             1510.21

Saldo op 31-12-2019:                              356.23

1. Inkomsten

Collecten:                                                  4632.35

Diversen:                                                   2106.66

Gift:                                                            4000

Tienden:                                                    12620.65

TOTAAL INKOMSTEN 2019        23359.66

2. Uitgaven

Kerkgebouwen:                                      13993.77

OV:                                                            4120.86

Muziek:                                                    1236.36

Spaar:                                                      1800

Pastoraal en diaconie:                          1300

Diversen (feest, rek. kosten,

doop, sociaal, enz…..):                        2062.65

TOTAAL UITGAVEN 2019:        24513.64       

BALANS  

Begin saldo 2019 + Totale inkomsten 2019 = 1510,21 + 23359,66 = 24869,87

Eind saldo 2019 + Totale uitgaven 2019 = 356,23 + 24513,64 = 24869,87

 

PPC OVERZICHT VAN INKOMSTEN UITGAVEN 2018 (in euros)

Begin Saldo 2017                                               774,84

Eind Saldo  2017                                                 1510,21

Collecte & Tienden                                             11729,64

Tienden                                                                 10621,5

Giften                                                                     450

Divers                                                                     795

Totaal inkomsten 2018                                       23 596,14 euros

 

II. UITGAVEN

Kerkgebouw                                                         12 545

Diakonie                                                                728,44

Ov                                                                           2 703

Ondersteuning (Bonfire)                                   800

Conferentie                                                          2 163

Vervoer                                                                 705

Missie                                                                   709,13

Spaar                                                                    900

Divers(wel, bank)                                              2171,33

Totaal Uitgaven                                                22 715,77  euros

 

PPC OVERZICHT VAN INKOMSTEN UITGAVEN 2017 (in euros)

Begin Saldo 2017                                               330,55

Eind Saldo  2017                                                 774,84

Spaar Rekening                                                   400

 

Collecte & Tienden                                             16794,1

Giften                                                                    2120

Overige                                                                 2855

Totaal inkomsten 2017                                     21769,1

 

II. UITGAVEN

Kerkgebouw                                                 13778.5

Pastoraal & Diakonie                                         2800

Ov                                                                           2210

Divers(website, rekening…..                             1081,27

Overige, spaar                                                       1600

Totaal Uitgaven                                                   21469,3

 

PPC OVERZICHT VAN INKOMSTEN UITGAVEN 2016 (in euros)

I. INKOMSTEN(IN EURO’S)

BEGIN SALDO 2016=                                     1136,92

EIND SALDO 2016=                                        330,55

GIFTEN=                                                            770

OVERIGE(Collecte & Tiende)=                      1 2 460,91

TOTAAL=                                                            13 230,91

II. UITGAVEN (IN EURO’S)

Pastoral & Diakonie=                                        640

Kerkgebouw=                                                      11,850

DOP=                                                                     125,01

OVERIGE(Bank Kosten,Web,Ov)=                1 422,27

TOTAAL=                                                             14 037,28

 

Overzicht van inkomsten en uitgaven PPC 2015 (in euros)
Inkomsten
Begin Saldo:                                                     -22.35
Eind Saldo:                                                       1.136,92
Giften:                                                                1.500
Overige inkomsten(Collecte en Tiende):    3.778,8
Totaal:                                                                5.278,8
Uitgaven
Pastoral en diakonie:                                      450
Kerk gebouw:                                                   1850
Instruiment en Studio:                                  588

Overige kosten(ov):                                        1231.53
Totaal:                                                               4119,53
Balans -22.35+5278.8-4119.53= 1136.92 (Einde saldo 2015)

 

 

 

 [:]